Užitočné informácie

Užitočné odkazy:

Katastrálny portál - http://www.katasterportal.sk/

Úrad geodézie, kartografie a katastra SR - http://www.skgeodesy.sk/

Geodetický a kartografický ústav Bratislava - http://www.gku.sk/

Jednotný automatizovaný systém právnych informácií - http://jaspi.justice.gov.sk

Okresný úrad Banská Bystrica Katastrálny odbor:

Československej armády 7, 974 01, Banská Bystrica

Úradné hodiny

Podateľňa, pre verejnosť, pre geodetov:

Pondelok 8:00 - 15:00
Utorok 8:00 - 15:00
Streda 8:00 - 17:00
Štvrtok 8:00 - 15:00
Piatok 8:00 - 14:00