Inžinierska geodézia

  • Budovanie vytyčovacích sietí
  • Vypracovanie geodetickej dokumentácie skutočného vyhotovenia stavieb
  • Kontrolné meranie priestorovej polohy stavebných objektov
  • Zameranie a vyhotovenie pozdĺžnych a priečnych profilov
  • Zameranie a výpočty kubatúr