Cenová ponuka

Ak máte záujem o nezáväznú cenovú kalkuláciu zdarma, vyplňte nasledujúci formulár. Údaje spracujeme a obratom Vám pošleme cenovú kalkuláciu.

Ceny jednotlivých prác sú závislé od celkovej zložitosti prípadu (lokalita, členitosť terénu, časová náročnosť a pod.) a odvíjajú sa od oficiálneho sadzobníka pre navrhovanie cien geodetických a kartografických prác - cennik_UNIKA_2011.

Základné údaje
V prípade ak ste vybrali možnosť "Iné" napíšte do správy.
Kontaktné údaje